top of page

Dumarey Campus
Detva

200.000 m²

Krajina

100.000 m²

Prenajímateľná plocha

5.000 m²

Minimálna veľkosť jednotky

Buildings
Dumarey Campus Detva

Budovy na prenájom

Kampus ponúka budovy strednej veľkosti až po špeciálne vyrobené riešenia pre výrobné a logistické spoločnosti.

 • 5.000 m² až po špeciálne vyrobené riešenia

 • Budovy vysokej kvality

 • Vysoko kvalifikovaná pracovná sila

 • Udržateľný zdroj energie

 • Prístup k verejnej doprave

 • Reštaurácia na mieste

 • Bezpečnostná služba 24/7

Campus

Kancelárie na prenájom

Plne zariadené kancelárie pre jednotlivcov, tímy alebo celé firmy so všetkými službami zahrnutými.

 • 25 m² - 200 m² 

 • 3 zasadačky

 • Reštaurácia na mieste

 • Parkovanie

 • Všetko zahrnuté - WiFi a služby

 • Posilňovňa na mieste

 • Prístup 24/7

Dumarey Campus Detva
Offices
Dumarey Campus Detva

Location

Poloha Kampusu

Dumarey Campus Detva sa nachádza v meste Detva, 2 km od diaľnice a s prístupom k a z cesty R2

Trenčín – Košice.

Mestá

Bratislava

Košice

Nitra

Prešov

Trenčín

Trnava

Žilina

Zvolen

220 km

200 km

130 km

210 km

150 km

175 km

135 km

25 km

Location

Location

Štandardy Dumarey Campusu

Dumarey Campus ponúka budovy vysokej kvality. Na požiadanie možno všetky prenajímateľné priestory prispôsobiť podľa požiadaviek budúceho nájomcu. Do určitej miery možno upravy vykonať aj v prípade, že je budova už vo výstavbe.

 

Okrem toho môžeme vyhovieť špeciálnym technickým požiadavkám nájomcu. Skúsený tím odborníkov prepracuje tieto potreby s nájomcom a zabezpečí úspešnú implementáciu.

Dumarey Campus Detva
Dumarey Group

O skupine Dumarey

Ako rodinný podnik myslíme nad generáciami. Pôsobíme zodpovedne a udržateľne, pričom nachádzame správnu rovnováhu medzi výsledkami, tradíciou a inováciou.

 

Naše podnikanie je riadené prosperujúcimi, dlhodobými vzťahmi. Snažíme sa vytvárať hodnotu a byť dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov a komunity, v ktorých pôsobíme.

Contact

Kontakt Kampus

Ďakujeme za vašu správu.

Všeobecné informácie

info@dumareycampus.com

+32 9 333 9000

Adresa

Priemyselná ulica 3525/1

962 12 Detva

SLOVAKIA

DUMAREY CAMPUS DETVA

Priemyselná ulica 3525/1, 962 12 Detva

Phone: +32 9 333 9000

USEFUL LINKS

Legal Notice

Personal Data Policy

bottom of page